مرکز تخصصی مشاوره-آموزش-سنجش

شروع ثبت نام آزمون های آنلاین سراسری و هماهنگ کشوری

سال تحصیلی ۹۹-۹۸

پایه های دهم-یازدهم- دوازدهم

هماهنگ آزمون های آزمایشی قلم چی

آزمون های آنلاین اندیشه سازان نوین

آزمون های زیست

استاد امرایی
امرایی زیست تجربی
 • برنامه ریزی تخصصی روزانه
 • آزمون های منظم روزانه و جمعبندی
 • ارایه کارنامه تحلیلی و نمودار پیشرفت
 • رقابت در جامعه آماری واقعی
 • پاسخنامه تشریحی آزمون ورفع اشکال
ویژه کنکور۹۹

آزمون های ریاضی

مهندس مجیدی
مهندس مجیدی ریاضی تجربی-ریاضی-انسانی
 • برنامه ریزی تخصصی روزانه
 • آزمون های منظم دوره ای با پاسخ واقعا تشریحی
 • ارایه کارنامه تحلیلی و نمودار پیشرفت
 • رقابت در جامعه آماری واقعی
 • جزوات آموزشی
ویژه کنکور۹۹

آزمون های شیمی

اندیشه سازان نوین
۳۶۰هزارتومان شیمی سالانه
 • طبق بودجه بندی قلم چی
 • دوهفته یکبار(دو روزقبل از آزمون قلم چی)
 • ارایه کارنامه تحلیلی و نمودار پیشرفت
 • رقابت در جامعه آماری واقعی
 • پاسخنامه تشریحی آزمون ورفع اشکال
ویژه کنکور۹۹
آخرین مطالب سایت

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید