روش درست برنامه ریزی
برای هر روز شما یک برنامه ویژه و کاملا تخصصی داریم
آزمون های منظم روزانه
طبق برنامه داده شده در زمان مشخصی در سامانه آزمون آنلاین یادگیری خود را به چالش می کشدید
رفع اشکال و تدریس بخش های مهم
بررسی سوالات چالشی و تدریس بخش های مهم از کتاب درسی

👈دریافت  برنامه مطالعاتی

👈شرکت در آزمون های آنلاین

👈ارایه کارنامه پیشرفته همراه با تراز 

👈امکان ثبت نام آنلاین در دوره ها

👈کانال اطلاع رسانی ویژه داوطلبین 

آزمون های آنلاین زیست امرایی

زیست دهم

ویژه ۹۹
تومان ۵۰۰۰۰۰ سالانه
 • برنامه ریزی تخصصی روزانه
 • آزمون های منظم روزانه و جمعبندی
 • ارایه کارنامه تحلیلی و نمودار پیشرفت
 • رقابت در جامعه آماری واقعی
 • پاسخنامه تشریحی آزمون ورفع اشکال
تخفیف مهرماه

زیست یازدهم

ویژه ۹۹
تومان ۵۰۰۰۰۰ سالانه
 • برنامه ریزی تخصصی روزانه
 • آزمون های منظم روزانه و جمعبندی
 • ارایه کارنامه تحلیلی و نمودار پیشرفت
 • رقابت در جامعه آماری واقعی
 • پاسخنامه تشریحی آزمون ورفع اشکال
تخفیف مهرماه

کنکور نظام جدید

ویژه ۹۹
تومان ۵۰۰۰۰۰ سالانه
 • برنامه ریزی تخصصی روزانه
 • آزمون های منظم روزانه و جمعبندی
 • ارایه کارنامه تحلیلی و نمودار پیشرفت
 • رقابت در جامعه آماری واقعی
 • پاسخنامه تشریحی آزمون ورفع اشکال
تخفیف مهرماه

کنکورنظام قدیم

ویژه ۹۹
تومان ۵۰۰۰۰۰ سالانه
 • برنامه ریزی تخصصی روزانه
 • آزمون های منظم روزانه و جمعبندی
 • ارایه کارنامه تحلیلی و نمودار پیشرفت
 • رقابت در جامعه آماری واقعی
 • پاسخنامه تشریحی آزمون ورفع اشکال
تخفیف مهرماه