■ خدمات سامانه آزمون های اندیشه سازان نوین​

سامانه آزمون های یک درس یک آزمون

برگزاری آزمون‌های آنلاین تک درس تمام دروس  منطبق بر برنامه آزمون‌های آزمایشی کشور ( سنجش،قلم‌چی،گزینه دو، گاج، مدارس برتر و… ) 

آزمون های یک درس یک آزمون

برگزاری آزمون‌های آنلاین در تمام دروس بصورت تک درس منطبق بر همه برنامه آزمون‌های آزمایشی کشور و برنامه جامع راهبردی،


آزمون های جامع عمومی

برگزاری آزمون‌های آنلاین در ۴ دروس عمومی منطبق بر همه برنامه آزمون‌های آزمایشی کشور و برنامه جامع راهبردی،


آزمون های جامع اختصاصی

برگزاری آزمون‌های آنلاین در ۴ دروس اختصاصی منطبق بر همه برنامه آزمون‌های آزمایشی کشور و برنامه جامع راهبردی،


آزمون های جامع عمومی/اختصاصی

برگزاری آزمون‌های آنلاین مرحله ای و جامع طبق بودجه بندی مشخص شامل ۲۰ مرحله آزمون برنامه ریزی شده


ویژگی های آزمون

برنامه راهبردی

بودجه بندی و برنامه کاملا واقع بینانه


برنامه راهبردی

طبقه‌بندی مباحث بازیابی و مرور منظم بودجه بندی واقع بینانه

بانک جامع سوالات

جامع ترین و بروزترین بانک سوالات


بانک سوالات

■ قوی ترین و استاندارد ترین مجموعه سوالات
■ غربال گری سوالات آزمون های آزمایشی کشوری
■ طراحی توسط طراحان و مدرسین برتر هردرس

آزمون آنلاین

آزمون های منظم و سیستم حرفه ای

تستی-تشریحی

بانک سوالات

■آزمون های روانه
■آزمون های زماندار
■آزمون های خودسنجی
■آزمون های تمرینی
■آزمون های آزاد

کارنامه

کارنامه آنلاین حرفه ای

بلافاصله

کارنامه آزمون

■کارنامه تک درس مبحثی
■کارنامه چند درسی
■ تراز-درصد- تعداد درست-غلط
■کلاسور ارزیابی (کارنامه مرورمباحث)
■کارنامه کلی ونمودار رشد و...

پاسخ های وافعا تشریحی

پاسخ های کاملا تشریحی وتحلیلی

پاسخنامه تشریحی

■پاسخنامه های تشریحی کامل
■ تشریح تمام گزینه ها
۰
تعداد تست استانداردشده
۰
تعداد آزمون ها
خرید آزمون های آنلاین

طرح۱۲۰ روزه