اندیشه سازان نوین

سامانه هوشمند آزمون و سنجش اندیشه سازان نوین

مهندس مجیدی
مهندس مجیدی

مدرس ریاضی

 • فارغ التحصیل مهندسی نرم افزار شیراز
 • نفردوم المپیاد دانشجویی کامپیوتر
 • سابقه۱۴ سال تدریس ریاضی
 • طراح آزمون های ریاضی کشوری

تاریخروزمبحث آزمون
۹۹/۰۲/۱۳شنبه
۹۹/۰۲/۱۴یکشنبهمثلثات
۹۹/۰۲/۱۵دوشنبه
۹۹/۰۲/۱۶سه شنبهتابع نمایی
۹۹/۰۲/۱۷چهارشنبه
۹۹/۰۲/۱۸پنجشنبهتابع لگاریتمی
۹۹/۰۲/۱۹جمعهمثلثات-نمایی/لگاریتمی
۹۹/۰۲/۲۰شنبه
۹۹/۰۲/۲۱یکشنبهحدوپیوستگی
۹۹/۰۲/۲۲دوشنبه
۹۹/۰۲/۲۳سه شنبهآمارواحتمالات
۹۹/۰۲/۲۴چهارشنبه
۹۹/۰۲/۲۵پنجشنبهمثلثات/نمایی ولگاریتم/حد/احتمالات
۹۹/۰۲/۲۶جمعه

هندسه تحلیلی وجبر

فصل۱
 • مدت آموزش:۵ روز
 • تعداد آزمون:۷
 • آزمون جامع : دارد
 • برنامه مطالعاتی: دارد

توابع نمایی ولگاریتم

فصل۵
 • مدت آموزش:۴ روز
 • تعداد آزمون:۶
 • آزمون جامع : دارد
 • برنامه مطالعاتی: دارد

هندسه

فصل ۲
 • مدت آموزش:۸ روز
 • تعداد آزمون:۱۰
 • آزمون جامع : دارد
 • برنامه مطالعاتی: دارد

حدوپیوستگی

فصل۶
کامل
 • مدت آموزش:۶روز
 • تعداد آزمون:۸
 • آزمون جامع : دارد
 • برنامه مطالعاتی: دارد

تابع

فصل۳
 • مدت آموزش:۵ روز
 • تعداد آزمون:۶
 • آزمون جامع : دارد
 • برنامه مطالعاتی: دارد

آمار و احتمال

فصل۷
 • مدت آموزش:۷ روز
 • تعداد آزمون:۸
 • آزمون جامع : دارد
 • برنامه مطالعاتی: دارد

مثلثات

فصل۴
درحال تکمیل
 • مدت آموزش:۸ روز
 • تعداد آزمون:۷
 • آزمون جامع : دارد
 • برنامه مطالعاتی: دارد