اندیشه سازان نوین

سامانه هوشمند آزمون و سنجش اندیشه سازان نوین

مهندس مجیدی
مهندس مجیدی

مدرس ریاضی

 • فارغ التحصیل مهندسی نرم افزار شیراز
 • نفردوم المپیاد دانشجویی کامپیوتر
 • سابقه۱۴ سال تدریس ریاضی
 • طراح آزمون های ریاضی کشوری

تاریخروزسرفصل آزمون
۹۹/۰۲/۱۳شنبهریاضی۱۲-فصل۴
۹۹/۰۲/۱۴یکشنبهریاضی۱۲-فصل۴
۹۹/۰۲/۱۵دوشنبه
۹۹/۰۲/۱۶سه شنبهریاضی۱۲-فصل۵
۹۹/۰۲/۱۷چهارشنبهریاضی۱۲-فصل۵
۹۹/۰۲/۱۸پنجشنبه
۹۹/۰۲/۱۹جمعهریاضی۱۲-فصل۶
۹۹/۰۲/۲۰شنبهریاضی۱۲-فصل۶
۹۹/۰۲/۲۱یکشنبه
۹۹/۰۲/۲۲دوشنبهریاضی۱۲-فصل۷
۹۹/۰۲/۲۳سه شنبهریاضی۱۲-فصل۷
۹۹/۰۲/۲۴چهارشنبه
۹۹/۰۲/۲۵پنجشنبهریاضی۱۲-فصل۴-۷
۹۹/۰۲/۲۶جمعه

معادله ونامعادله

معادله خطی-گویا-رادیکالی-درجه۲
تست ۳
 • مدت آموزش:۳ روز
 • تعداد آزمون:۵
 • آزمون جامع : دارد
 • برنامه مطالعاتی: دارد

مشتق وکاربردمشتق

جامع
تست ۶
 • مدت آموزش:۸ روز
 • تعداد آزمون:۱۲
 • آزمون جامع : دارد
 • برنامه مطالعاتی: دارد

تابع وانواع آن

تابع جامع + انواع تابع
تست ۴
 • مدت آموزش:۸ روز
 • تعداد آزمون:۱۰
 • آزمون جامع : دارد
 • برنامه مطالعاتی: دارد

احتمال وشمارش

جامع
تست ۳
 • مدت آموزش:۴روز
 • تعداد آزمون:۸
 • آزمون جامع : دارد
 • برنامه مطالعاتی: دارد

مثلثات

مثلثات جامع
تست ۴
 • مدت آموزش:۵ روز
 • تعداد آزمون:۶
 • آزمون جامع : دارد
 • برنامه مطالعاتی: دارد

هندسه + مقاطع

جامع
تست ۴
 • مدت آموزش:۷ روز
 • تعداد آزمون:۸
 • آزمون جامع : دارد
 • برنامه مطالعاتی: دارد

حدوپیوستگی

جامع
تست ۳-۴
 • مدت آموزش:۴ روز
 • تعداد آزمون:۷
 • آزمون جامع : دارد
 • برنامه مطالعاتی: دارد

مجموعه +الگو ودنباله +آمار

پایه دهم
تست ۲
 • مدت آموزش:۲ روز
 • تعداد آزمون:۵
 • آزمون جامع : دارد
 • برنامه مطالعاتی: دارد