اردوی نوروزی آنلاین ۹۹

اردوی نوروزی  اندیشه سازان نوین یک فرصت عالی و نقطه عطف هر داوطلبی هست که می خواهد منسجم و طبق یک برنامه مشخص و عالی به کار مطالعه خود در این ایام ادامه دهد.

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه‌
زمانبندی اردوی نوروزی غیر حضوری (آنلاین)
مرحله اول : از ۲۰اسفند تا چهارشنبه ۲۸ اسفند
مرحله دوم : از ۲ فروردین تا۱۲ فروردین
مرحله سوم : ۱۴ فروردین تا ۳۰فروردین

ارایه برنامه کامل مطالعاتی و پیگیری اجرای برنامه  و برگزاری منظم و روزانه آزمونهای انلاین

دانش آموزان  هر روز ،طیق برنامه داده شده باید اجرای مطالعه خود در روز را برای ما بفرستند و پشتیبانان و راهبرهای آموزشی فعالیت های آنان را رصد کرده و درصورت نیاز برنامه نوروزی برای آنان شخصی سازی می شود.

دراین مجموعه  کار به صورت دقیق و مرتب انجام می شود  

هر دانش آموز یک حساب کاربری ویژه  و یک پنل کاربری در سایت خواهد داشت. برنامه ی روزانه در آن صفحه ارائه  خواهد شد  .

دانش آموزان در پایان مطالعه روزانه در پنل کاربری خود  در قسمت دفتر برنامه ریزی آنلاین  ساعت مطالعه و تعداد تستها و درصدها  را  وارد می کند. مشاوران و پشتیبانان به طور مرتب این گزارش ها را کنترل و راهکار لازم را ارائه می دهند.

 آزمون های آنلاین بصورت منظم و روزانه طبق برنامه داده شده  در ساعت۲۲ به بعد برگزار میشود تا روند مطالعه کنترل  شود .

در این ازمونها به داوطلب کارنامه کامل روند پیشرفت همراه با تحلیل کامب درس به درس ارایه می گردد.

شروع برنامه از : ۲۰ اسفند خواهد بود

مبلغ ثبت نام اردوی نوروزی : ۲۰۰هزار تومان

  ثبت نام اردوی مطالعاتی نوروز

کلیه حقوق متعلق به “ اندیشه سازان نوین ” می باشد.