آموزش آنلاین

فیلم های آموزشی

شامل تدریس کامل و موضوعی دروس
اطلاعات بیشتر و ثبت نام

مشاوره و برنامه ریزی

مشاوره و برنامه ریزی

برنامه ریزی و برنامه سازی تخصصی
اطلاعات بیشتر و ثبت نام
۰
تعداد سوالات دردسترس
۰
ثبت نام آزمون ها
۰
ثبت نام آموزش ها
۰
ثبت نام مشاوره
آزمون های تخصصی برنامه محور
در این روش شما طبق یک بودجه بندی و برنامه مطالعاتی تخصصی بصورت مستمر و روزانه آزمون خواهید داد
اینجا کلیک کنید
آزمون های مرحله ای وجامع
طبق یک برنامه ریزی مشخص و استانداردو بودجه بندی کاملا تخصصی بصورت دوره ای در تاریخ های مشخصی آزمون می دهید.
اینجا کلیک کنید
آزمون های آموزش محور
این آزمون ها طبق تدریس مدرس برگزار می گردد و هماهنگ با آموزش مدرس می باشد و بصورت شبانه روزی قابل دسترس هستند
اینجا کلیک کنید
آزمون های بزرگ اندیشه سازان
این آزمون ها بصورت تک درس و موضوعی بعد از اتمام یک بحث بین تمام داطلبان کشور برگزار می گردد و برای ینجش میزان تسلط بر مباحث موضوعی می باشند..
اطلاعات بیشر و ثبت نام
مدرسان و طراحان آزمون ها انیشه سازان نوین
خرید آزمون های آنلاین

آخرین مقالات و اخبار سایت