بودجه بندی آزمون های آنلاین فیزیک نظام قدیم (برنامه نظام قدیم)
تاریخروزسرفصل و بودجه بندی
۹۹/۰۲/۱۳شنبهفیزیک دوم فصل ۱-۳
۹۹/۰۲/۱۴یکشنبه-
۹۹/۰۲/۱۵دوشنیهفیزیک پیش فصل۵
۹۹/۰۲/۱۶سه شنبهفیزیک پیش فصل۵
۹۹/۰۲/۱۷چهارشنبه
۹۹/۰۲/۱۸پنجشنبهفیزیک پیش فصل۶
۹۹/۰۲/۱۹جمعه-
۹۹/۰۲/۲۰شنبهفیزیک پیش فصل۶
۹۹/۰۲/۲۱یکشنبه
۹۹/۰۲/۲۲دوشنبهفیزیک پیش فصل۷
۹۹/۰۲/۲۳سه شنبهفیزیک پیش فصل۷
۹۹/۰۲/۲۴چهارشنبهفیزیک پیش فصل۸
۹۹/۰۲/۲۵پنجشنبهفیزیک پیش فصل۸
۹۹/۰۲/۲۶جمعه-

سرعت، وقت و هزینه

با صرفه جویی در وقت و هزینه با سرعت بیشتری به آزمون های استاندارد دسترسی داشته باشید

دسترسی سریع به سوالات وپاسخ

دسترسی به سوالات و پاسخنامه تشریحی همراه با نکات کلیدی وآموزشی وتشریح گزینه ها

صدورکارنامه وتحلیل آنی

کارنامه سریع همراه با اطلاعات آماری دقیق وکاربردی ومشاهده روندرشد

بازنگری آزمون

مشاهده گزینه های انتخابی با گزینه های صحیح و یادداشت نکات لازم بعدازآزمون

 

آزمون های  آنلاین  فیزیک

مطابق با آخرین تغییرات کتب درسی

رشته های  ریاضی و فنی، تجربی

پاسخ های تشریحی و بررسی گزینه ها