توضیحات

🔊 معرفی کتاب آموزش زیست دوازدهم

تالیف روح اله امرایی- انتشارات قلم چی
جلد دوم : ژنتیک فصل ۳ و ۴ زیست ۱۲
👈آموزش ساده و روان
👈منطبق بر متن کتاب درسی
👈 شما رو از رفتن به کلاس بی نیاز می کند
👈 کاملا مفهومی و ترکیبی
👈انواع سوالات تشریحی و تستی
👈 انواع سوالات ساده و سخت
👈طراحی های بی نظیر برای درک مفاهیم
👈 ژنتیک گیاهان
👈 ژنتیک جانوران
👈 ۸ مجموعه تست مفهومی
🛑 با قلمی روان و ساده