اندیشه سازان نوین

سامانه هوشمند آزمون و سنجش اندیشه سازان نوین

استاد امرایی
استاد امرایی

پنل مدیریت

۳۶۸

تعداد داوطلب ثبت نامی (آمار بهمن)

۳۶۸

مدیریت اپلیکیشن

۳۶۸

ارسال پیام (نوتیفیکیشن)